ความทรงจำใน“ชีวิตคืองาน งานคือชีวิต” ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

January 6, 2013 Filed under: คิดเห็นเป็นเรื่อง — ram Comments Off on ความทรงจำใน“ชีวิตคืองาน งานคือชีวิต” ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ความทรงจำใน“ชีวิตคืองาน งานคือชีวิต” ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 

cheap software downloads

เล่าเรื่องโดย พระครูสุคันธศีล เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ภาพหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่ท่านได้ถ่ายภาพร่วมกับหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

                                                 “…หลวงพ่อปัญญากับวัดอุโมงค์…”

          หากเราเคยมีประสบการณ์พบหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และติดตามผลงานทางด้านธรรมะของท่าน ซึ่งเราจะต้องรู้สึกน่าสนใจว่าวัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเพราะท่านฟื้นสร้างวัดอุโมงค์ขึ้นมาใหม่  และทำให้มีสถานที่ คือ วัดอุโมงค์สำหรับผู้คนมีวิถีชีวิตเป็นแหล่งปฏิบัติธรรม  ซึ่งพวกเราโครงการย้อนรอยอดีตจิตรกรรมวัดอุโมงค์ ก็จะทำหน้าที่สื่อความหมายและคุณค่าในวิถีทางแบบหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ โดยมองผ่านภาพความประทับใจและความรู้สึกจากทัศนะของท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือพระครูสุคันธศีล

(more…)อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ กับจิตรกรรมวัดอุโมงค์

June 6, 2010 Filed under: คิดเห็นเป็นเรื่อง — miracle Comments Off on อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ กับจิตรกรรมวัดอุโมงค์

อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ (ภาพ : เฟื้อ หริพิทักษ์ : ชีวิตและงาน)

essays writer

“…วัดอุโมงค์เชิงดอยสุเทพ เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ อ.เฟื้อ ได้ให้ความสำคัญ…”

ก่อนการเกิดขึ้นของโครงการย้อนรอยอดีตจิตรกรรมวัดอุโมงค์ในปัจจุบันนั้น  จิตรกรรมฝาผนังและศิลปกรรมภายในวัดอุโมงค์เชิงดอยสุเทพ ได้ผ่านการสำรวจได้เคยผ่านการค้นคว้าและสำรวจจากนักวิชาการและศิลปินในช่วงเวลากว่า40 ปี ที่ผ่านมาบ้างแล้วหลายครั้งหลายครา

(more…)ย้อนรอยอดีตวัดอุโมงค์

May 26, 2010 Filed under: คิดเห็นเป็นเรื่อง — miracle 1

วัดอุโมงค์ท่ามกลางป่ารกชัฏเมื่อ…ภาพนี้เป็นรูปวัดอุโมงค์อันหาดูได้ยากยิ่ง

Alt text for the image, e.g. “The Mona Lisa”

คุณ บุญเสริม สาตราภัย นักเขียนสารคดี

          คุณ บุญเสริม  สาตราภัย นักเขียนสารคดี     และช่างภาพ ผู้เก็บภาพอดีตของเมืองเชียงใหม่ คนสำคัญจะพาเรา  “ย้อนรอยอดีตวัดอุโมงค์” เมืองเชียงใหม่ ่ผ่านภาพถ่ายเก่า  ในบรรยากาศที่จะหาชมไม่ได้ในวันนี้แล้วว่า (more…)

umong painting
สงวนสิทธิ์ข้อมูลภายในเว็บไซต์โดย โครงการย้อนรอยอดีตจิตรกรรมวัดอุโมงค์
ตู้ ปณ. 57 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50202
โทรศัพท์ 66 9682 6573, 66 1530 7211
e -mail: miracle@umongpainting.com website: http://www.umongpainting.com